Znaczenie odpowiedniej wizualizacji danych w raportowaniu. ∙ Controlling Systems