Potrzeby Controllera finansowego a korzyści z ich realizacji.

Controller uczestniczy w zarządzaniu Firmą.

Przygotowuje informacje, w oparciu o które zapadają najważniejsze decyzje, dotyczące jej przyszłości. Analizuje często ogromne ilości danych, pochodzących z różnych systemów. Tworzy – wraz z managerami Firmy – plany oraz monitoruje ich realizację. Wypracowuje system „czerwonych lampek” – wskaźników, punktów kontrolnych, które na bieżąco informują Zarząd Firmy oraz jej managerów o sytuacji, odchyleniach od planu, czy też fragmentach działalności, którym trzeba się szczególnie dobrze przyjrzeć. Do tego trzeba NARZĘDZIA.

Controller patrzy na Firmę w wielu perspektywach.

Controller musi podchodzić do planowania wieloprzekrojowo – bo w dzisiejszych czasach nie wystarczy informacja, że „sprzedaż wyniosła kwotę X”. Ważna jest informacja o STRUKTURZE tej kwoty, jej ZMIENNOŚCI oraz ODCHYLENIU od planu w poszczególnych grupach Klientów, asortymentach, rynkach geograficznych, zespołach, okresach czasowych itp. Ważna jest informacja, jak w tych wszystkich przekrojach wyglądała realizacja planu i jej odchylenia od pierwotnych założeń, jaki jest trend, wreszcie – jak realizacja planu ma się do kolejnych wersji tegoż planu, scenariuszy budżetowych, rewizji itp. Do tego trzeba NARZĘDZIA.

Controller patrzy też wielomiarowo.

Do stworzenia dobrego planu i wyciągnięcia właściwych wniosków z jego realizacji nie wystarczą nam dane wartościowe. Ważne jest skonfrontowanie ich z danymi ilościowymi – bo jeśli np. wzrosło nam zużycie materiałów, to czy wynikło to ze zwiększonego ich „przerobu” (co może być dobrą informacją, jeśli trzymamy się założonych norm zużycia i oczywiście jeśli jest to skorelowane ze wzrostem zamówień od Klientów), czy ze wzrostu cen, czy może zmian kursów walutowych? Jeśli dobrze zidentyfikujemy przyczyny, podejmiemy dobre działania. A controller w budżecie oprócz kwot w złotówkach czy euro, musi śledzić także wartości wyrażone w kilowatogodzinach, etatach, tonach, paletach, metrach kwadratowych, i całej masie innych jednostek naturalnych. I musi być w stanie stworzyć MODEL OBLICZENIOWY, który przeliczy te wielkości na dane finansowe. Do tego trzeba NARZĘDZIA.

Controller wymienia informacje z managerami.

To jednak nie wszystko. W każdej Firmie w proces powstawania i monitorowania budżetu zaangażowanych jest wiele osób – managerów średniego szczebla, odpowiadających za poszczególne budżety cząstkowe. Każdy z nich pracuje ze swoim arkuszem budżetowym, który agregowany jest przez controllera do całościowego budżetu. Jeżeli odbywa się to przy pomocy arkusza kalkulacyjnego i poczty elektronicznej, proces ten jest bardzo żmudny i czasochłonny. A gdyby tak z centralnej controllingowej bazy danych wygenerować cząstkowe arkusze dla poszczególnych managerów, które (po ich wypełnieniu przez nich) mogłyby zapisywać dane bezpośrednio do bazy, bez konieczności ich żmudnego „sklejania” przez controllera? Gdyby Użytkownicy mogli nadal – tak jak do tej pory – pracować z arkuszami EXCELA, tyle że „powiązanymi” z centralną bazą danych? Bardzo by to im ułatwiło pracę… Do tego też potrzeba NARZĘDZIA.

Wiele wersji budżetu.

A wersjonowanie? Dziś kolejne wersje budżetu zapisywane są w kolejnych arkuszach Excela. Porównanie ich między sobą wymaga otwarcia wielu plików i dość żmudnego ślęczenia nad liczbami. A gdyby tak można było porównać poszczególne wersje budżetu ze sobą w prosty sposób? Tak by w sąsiadujących kolumnach widać było kolejne wersje planu i różnice między nimi? I do tego we wszystkich przekrojach decyzyjnych, o których pisaliśmy powyżej? Byłoby to bardzo pomocne, ale… Do tego potrzeba NARZĘDZIA.

Szybkie i automatyczne raportowanie.

Co miesiąc, lub częściej, chcemy porównać plan z wykonaniem. Przygotowanie raportów dla managerów jest zwykle bardzo pracochłonnym zajęciem. A gdyby tak typowe raporty … robiły się same? A oprócz tego managerowie mogli samodzielnie, w prosty sposób, przeglądać swoje dane w postaci intuicyjnych w użyciu kokpitów managerskich? Do tego oczywiście też potrzeba NARZĘDZIA.

Narzędzie i wsparcie dla Controllera.

Takim narzędziem jest Eureca. System, który rozwijamy od 2003 roku. System który daje możliwość wielowymiarowego, wielomiarowego i wielowariantowego planowania, który pobiera – dzięki wykorzystaniu technologii Hurtowni Danych – dane o wykonaniu budżetu z systemów już działających w Państwa Firmie. System, który może łatwo porównać plan i wykonanie dla wielu wersji budżetu, który dopasowuje się do Państwa modelu controllingowego i modelu działalności.

System, dający możliwość wygenerowania cząstkowych arkuszy Excela do planowania budżetu dla managerów i powiązania ich z bazą danych. System, gdzie można zdefiniować dowolne raporty i automatycznie dostarczać je Użytkownikom. System, który wdrożyliśmy w blisko 140 różnego typu Firmach i instytucjach w Polsce. System, który uzupełniamy naszymi kompetencjami ekspertów Controllingu.