Inne Publikacje ∙ Controlling Systems
29 kwietnia 2024

Planowanie budżetu firmy

Planowanie budżetu firmy jest bardzo istotnym etapem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces ten sprzyja bardziej efektywnej i obiektywnej ocenie kosztów i przychodów, a zarazem ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji w różnych kwestiach inwestycyjnych czy biznesowych. Aby planowanie się powiodło, powinno być realizowane z użyciem narzędzi wspierających etapy przygotowywania i zatwierdzania budżetu.
29 marca 2024

Raportowanie biznesowe

Raportowanie biznesowe należy do podstawowych elementów controllingu w niemal każdym przedsiębiorstwie. Obecnie procesy z tym związane można w niemałym stopniu zautomatyzować, co jest szczególnie przydatne dla większych firm. Z raportów biznesowych mogą efektywnie korzystać analitycy na różnym poziomie zaawansowania, a do ich tworzenia i wizualizacji warto zastosować odpowiednio zaprojektowane oprogramowanie.
29 lutego 2024

Raport menadżerski

Raport menadżerski jest doskonałym źródłem informacji, które pomaga w kompleksowym analizowaniu stanów przeszłych, tworzeniu różnych prognoz czy opracowywaniu rekomendacji w kontekście przyszłych decyzji biznesowych. Jego zastosowanie sprawdza się zwłaszcza w tych obszarach, gdzie występują mocno zmienne czynniki wpływające na przebieg różnych operacji. Raporty tego typu mają szczególne znaczenie w efektywnym controllingu strategicznym.
19 stycznia 2024

Raport sprzedaży

Raport sprzedaży jest wynikiem kompleksowych działań analitycznych, które mają na celu poprawę kontroli procesów handlowych w firmie. Dane w nim zawarte muszą być spójne, wiarygodne i odpowiednio ze sobą powiązane. Mogą dotyczyć produktów, klientów, regionów, sprzedawców, okresów czasu, itp. Zazwyczaj raportują ilości, wartości sprzedawanych towarów, marże oraz cele sprzedażowe a czasami działania marketingowe pod kątem promocji, rabatów czy zniżek.
14 grudnia 2023

Automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania jest niezwykle przydatna w wielu przedsiębiorstwach. Sposobem na jej osiągnięcie okazuje się zastosowanie specjalistycznego systemu, który jest konieczny zwłaszcza w przypadku dużych i średnich firm przetwarzających duże ilości danych. Z narzędzi tego typu korzystają nie tylko zaawansowani analitycy i menedżerowie ale nierzadko także mniej doświadczeni pracownicy. Dedykowany do tego celu system usprawnia cały proces automatyzacji raportowania, poczynając od zbierania danych, przez ich przetwarzanie aż do tworzenia i wizualizacji raportów.
24 listopada 2023

Kontrola kosztów

Kontrola kosztów może być bardzo dobrym sposobem na poprawę sytuacji finansowej firmy. Proces ten odbywa się przy wykorzystaniu różnych narzędzi, które pozwalają na efektywną analizę odpowiednich czynników oraz wskazanie obszarów działalności wymagających wprowadzenia niezbędnych modyfikacji. Controlling realizowany pod kątem wydatków może się przyczynić do stałej maksymalizacji osiąganych zysków.
27 października 2023

Controlling sprzedaży

Controlling sprzedaży to ogół działań, które umożliwiają sprawniejsze zarządzanie procesami handlowymi w firmach. Przez monitoring i analizę, a następnie optymalizację różnych działań zespołów sprzedaży umożliwia lepsze zarządzanie rentownością poszczególnych kontraktów, klientów, produktów i rynków… a co za tym idzie, sprzedażą całego przedsiębiorstwa. Swoim zakresem może obejmować także koordynację cen jednostkowych czy operacji marketingowych w zakresie zniżek, rabatów czy promocji dla klientów.
27 września 2023

Budżetowanie kosztów

Budżetowanie kosztów jest specyficznym procesem, który obejmuje wiele działań w obszarze finansów. Nie tylko wymaga zaplanowania i zatwierdzenia odpowiedniego budżetu, ale też jego nadzorowania i wykrywania wszelkich rozbieżności z pierwotnymi założeniami. Czynności te mogą ułatwić obiektywną ocenę kosztów i przychodów firmy, a tym samym pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji związanych z obrotem finansami czy realizacją inwestycji.
20 sierpnia 2023

Jak budżetowanie finansowe działa w praktyce?

Budżetowanie finansowe dotyczy wielu działań związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu, a także kontrolowaniem jego wyników oraz rozpoznawaniem wszelkich nieprawidłowości. Polega na planowaniu i alokacji środków finansowych (zarówno przychodów jak i kosztów) na określone cele w określonych okresach czasu. Proces ten w znacznym stopniu sprzyja obiektywnej ocenie przychodów przedsiębiorstwa i kosztów ponoszonych przez firmę, dzięki czemu ułatwia bardziej świadome podejmowanie różnych decyzji w obszarze finansów i inwestycji każdego sprawnie funkcjonującego podmiotu.
9 lipca 2023

Budżetowanie operacyjne

Budżetowanie operacyjne to metoda zarządzania przedsiębiorstwem, w której firma określa przewidywane wydatki i przychody na dany okres, a następnie dzięki zestawianiu ich z rzeczywistymi wynikami znacznie lepiej kontroluje swoje finanse i łatwiej osiąga zamierzone cele. Obejmuje ona wiele etapów i procesów. W znacznym stopniu opiera się na sporządzaniu budżetów cząstkowych oraz ich konsolidacji celem stworzenia budżetu głównego, a także efektywnym kontrolowaniu różnych procedur finansowych i inwestycyjnych. Takie działania ułatwiają tym samym podejmowanie wielu ważnych decyzji w firmie.