Możliwe są 3 modele wdrożenia systemu Eureca:

1) Model kompetencyjny

Wdrożenie systemu samodzielnie przez Klienta po przejściu cyklu szkoleń, na których zdobywa kompetencje w zakresie konfiguracji i pracy systemu. Klient po wdrożeniu posiada narzędzie do budżetowania.

Wdrożenie można rozwinąć o dodatkowe asysty Controlling Systems w celu skonfigurowania w systemie modelu controllingowego, wykonanie Hurtowni Danych lub o szkolenia Klienta w zakresie budowy Hurtowni Danych. Klient uzyskuje narzędzie Business Intelligence (BI )/ Business Performance Management (BPM).

2) Model kooperacyjny

Wypracowanie podczas serii warsztatów, skonfigurowanego wspólnie z Klientem modelu controllingowego w systemie EURECA oraz przeszkolenie Użytkowników w zakresie konfiguracji i pracy systemu. Klient po wdrożeniu otrzymuje system do budżetowania wraz z skonfigurowanym modelem controllingowym.

Wdrożenie w tym modelu można rozszerzyć o szkolenia dla działu IT Klienta w zakresie budowy Hurtowni Danych lub o jej realizację przez Controlling Systems. Hurtownia Danych zbiera dane z posiadanych już przez Klienta systemów, co pozwala mu uzyskać kompletne rozwiązanie BI / BPM.

3) Model klasyczny

Wdrożenie w tym modelu obejmuje szeroki zakres usług:

  • zaprojektowanie przez Controlling Systems struktury budżetowej Klienta w oparciu o jego dane,
  • budowę dedykowanej Hurtowni Danych, która zbiera dane z posiadanych już przez Klienta systemów,
  • szkolenia z konfiguracji i pracy systemu,
  • asystę przy realizacji modelu controllingowego Klienta.

Po wdrożeniu Klient posiada kompletne rozwiązanie klasy BI / BPM.

Oczywiście, wybranie którejkolwiek z metodyk nie zamyka drogi do dalszej rozbudowy – prace z Eureką można rozpocząć od węższego zakresu, później rozwinąć projekt o nowych Użytkowników, rozbudować model controllingowy i mechanizmy zasilania Hurtowni Danych (samodzielnie lub z pomocą Controlling Systems) i w efekcie uzyskać rozwiązanie o pełnych możliwościach.