Doradztwo ekspertów controllingu

Łączymy wiedzę controllingową i znajomość technologii informatycznej.

Zrealizowaliśmy blisko 140 wdrożeń systemu Eureca w firmach najrozmaitszych branż w całym kraju. Zetknęliśmy się z bardzo różnymi modelami controllingu, zebraliśmy przy tej okazji mnóstwo doświadczeń, którymi chętnie się z Państwem podzielimy.

W naszych projektach coraz częściej oprócz wdrożenia narzędzia wspomagającego prowadzenie controllingu, chodzi także o zdefiniowanie, lub przeformułowanie jego koncepcji w konkretnym przedsiębiorstwie.

Bardzo chętnie świadczymy takie usługi – a dla Klientów mają one tym większą wartość, że jako firma wdrażająca i rozwijająca system, bierzemy jednocześnie odpowiedzialność za wdrażalność proponowanych przez nas koncepcji.

Coraz częściej doradzamy Firmom w takich obszarach, jak kształt modelu controllingowego, postać wielopoziomowego rachunku marż pokrycia, ABC, kalkulacja kosztów, rozliczenia marż retro itp.

Wdrożenie systemu controllingowego

To sedno naszej pracy z Klientami. Dobre wdrożenie jest warunkiem sprawnego funkcjonowania każdego systemu informatycznego – także systemu Eureca. Staramy się, by nasi Konsultanci reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny i z zaangażowaniem wspierali Naszych Klientów – opinie Użytkowników świadczą o tym, że cel ten udaje nam się zrealizować.

Co istotne, założyciele Firmy nadal czynnie uczestniczą w pracach wdrożeniowych, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno Klientom, jak też Konsultantom. Zdecydowana większość Konsultantów to absolwenci uczelni ekonomicznych (nie ma wśród nich ani jednego informatyka!), łączący wiedzę ekonomiczną z dobrą znajomością technologii.

To połączenie bardzo dobrze sprawdza się u Klientów. Zarówno na etapie wdrożenia, jak i później, na etapie eksploatacji. Klienci mogą uzupełnić swoją wiedzę przy pomocy organizowanych przez nas szkoleń z bardziej zaawansowanych mechanizmów systemu Eureca. Szkolenia mogą mieć formułę zarówno otwartą, jak i zamkniętą, odbywać się zarówno w siedzibie Klienta, jak też w Naszej Firmie (co chętnie wybierają Klienci na etapie eksploatacji systemu – po prostu szkoląc się w naszej siedzibie nie są odrywani do bieżących zadań).

Blisko 140 wdrożeń systemu Eureca pozwoliło nam wypracować kilka modeli współpracy. Zróżnicowane podejście do wdrożenia systemu ułatwia nam dostosować się do potrzeb i możliwości (finansowych i organizacyjnych) danego Klienta.

Oczywiście, wybranie którejkolwiek z metodyk nie zamyka drogi do dalszej rozbudowy – prace z Eureką można rozpocząć od węższego zakresu, później rozwinąć projekt o nowych Użytkowników, rozbudować model controllingowy i mechanizmy zasilania Hurtowni Danych (samodzielnie lub z pomocą Controlling Systems) i w efekcie uzyskać rozwiązanie o pełnych możliwościach.