Artykuły dotyczące systemów infomatycznych dla controllingu, zagadnień hurtowni danych