Przewidywalność w Przedsiębiorstwie - Analizy Business Intelligence

Przykłady Pulpitów
Menedżerskich

pochodzących z bezpłatnego e-Book’a
“Przewidywalność w Przedsiębiorstwie”
a wykonanych w module BI systemu Eureca

Planowanie i budżetowanie – przykład struktury budżetowej w systemie Eureca.

Planowanie i budżetowanie – przykład struktury budżetowej w systemie Eureca.

Analiza realizacji budżetu – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Analiza realizacji budżetu – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Prognozy – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Prognozy – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Analiza KPI – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Analiza KPI – przykład pulpitu w module BI systemu Eureca.

Zobacz też webinarium będące kontynuacją e-Booka:

Rentowność Sprzedaży - oferta szkolenia

Przewidywalność w Przedsiębiorstwie

czyli Planowanie. Budżetowanie. Prognozowanie i KPI
jako narzędzia osiągania zamierzonych celów.