EURECA oferuje ogromne możliwości – wykorzystaj je

 Analizy, Raportowanie i Wizualizacja Danych

Eureca umożliwia zaawansowaną analizę danych, które mogą być prezentowane
w dowolnej wizualizacji – zarówno w tabelach przestawnych, jak też zapytań ad-hoc, kokpitów managerskich, raportów, wykresów.

Eureca to sposób na analizy tak łatwe jak w Excelu i tak zaawansowane jak przy użyciu specjalistycznego języka MDX.

Planowanie i Budżetowanie

To ceniona przez setki Użytkowników funkcja Eureki, która umożliwia tworzenie
i weryfikację nawet bardzo złożonych budżetów w sposób:

– Wielowymiarowy – Wielomiarowy – Wielookresowy – Wielowariantowy

W systemie EURECA można zbudować dowolny model budżetowy, dopasowany do strategii firmy i potrzeb zarządczych, a nie wyłącznie do tego jak wyglądają dane ewidencyjne. To podejście jest inne wobec tego jakie najczęściej jest prezentowane w modułach systemu ERP, gdzie struktura budżetu wynika ze struktury bazy danych.

Kalkulacje i rozliczenia

Umożliwia zdefiniowanie w prosty sposób (drag&drop) zaawansowanych (MDX) kalkulacji z poziomu aplikacji zarówno dla potrzeb planowania, jak również bezpośrednio w kostkach OLAP.

Konsolidacja

Obecnie wiele firm funkcjonuje w ramach grup kapitałowych. Konsekwencją tego dla spółki-córki jest konieczność budżetowania wg ustalonych w grupie wytycznych oraz okresowego sporządzania sformalizowanych raportów dotyczących różnych aspektów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa. W przypadku spółki-matki konieczna jest natomiast konsolidacja danych ze wszystkich spółek w celu spojrzenia na grupę jako na całość. Z jednej strony jest to formalna konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie danych każdej ze spółek i zdefiniowanych korekt konsolidacyjnych. Z drugiej strony takiej konsolidacji podlegają także dane zarządcze (planowane i wykonane).

Zbudowanie takiego modelu zawsze uzależnione jest od specyfiki organizacji i to właśnie umożliwiają różne funkcjonalności w ramach aplikacji EURECA (struktury budżetowe, mechanizmy przeliczeń wg kursów walutowych, formularze do wprowadzania korekt konsolidacyjnych, system uprawnień dla każdej spółki, automatyczny mechanizm raportowania danych, etc.).

Ewidencja wielowymiarowa dowolnych danych

Możliwość ewidencji dowolnych danych poprzez definiowalne w systemie formularze, dostępne przez przeglądarkę internetową. Nietypowe formularze do planowania (np. inwestycji), wprowadzanie danych dotyczące np. wizyt handlowców, danych o konkurencji czy też ocen pracowniczych.

Zobacz dedykowany serwis internetowy o systemie Eureca – kliknij

Poznaj zakres zastosowania systemu Eureca,
którego funkcjonalność obejmuje takie obszary jak:

  • Business Intelligence
  • Business Performance Management
  • Ewidencja Danych

Zobacz nagranie pokazujące podstawowe możliwości systemu:

Jako Controller możesz samodzielnie, nie mając wiedzy informatycznej, rozbudowywać system o kolejne obszary, zasilane np. danymi z raportów z rzadziej używanych systemów informatycznych. Możesz także definiować dowolne miary wyliczane.

Bądź spokojny o wdrożenie – możliwości systemy uzupełniamy szeregiem profesjonalnych usług, które wspomagają naszych Klientów na różnych etapach rozwoju controllingu.

Elastyczność systemu EURECA potwierdzają jego wdrożenia w tak różnych firmach, jak MPWiK Warszawa, PWC, TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND, Grupa INCO, Grupa TOPEX, BAĆPOL SA, czy AXA POLSKA SA.

Kliknij aby powiększyć przykładowy ekran systemu: