Controlling w szpitalach

Szpital to bardzo specyficzny rodzaj organizacji. Powołany do życia, aby osiągać zupełnie nieekonomiczne zadania, jednak ze względu na otoczenie w którym funkcjonuje, zasad ekonomii przestrzegać musi.

W przeciwnym wypadku skutki mogą być opłakane dla pacjentów jak i personelu. Czy w takim miejscu jak szpital jest miejsce na tak wysublimowane rozwiązanie jak system do budżetowania i analiz?

Praktyka – i to nie tylko polska – dowodzi, iż jak najbardziej! Jak w obliczu rosnących kosztów leczenia, niskich nakładów na służbę zdrowia skutecznie zarządzać ograniczonymi zasobami, które posiada szpital?

W modelu controllingowym szpitala musimy przeliczyć:

  • wielkości wyrażone w jednostkach naturalnych (liczba hospitalizowanych, liczba wykonanych zabiegów, etatów, łóżek, badań itp.)

 poprzez ich:

  • koszty jednostkowe bezpośrednie,
  • alokować doń koszty ośrodków usługowych medycznych (np.RTG, czy Laboratorium),
  • niemedycznych (np. kuchnia czy pralnia),
  • koszty stałe „utrzymania ruchu”,
  • koszty zarządu

i tak otrzymane wielkości porównać z przychodami, wynikającymi z rozliczenia umów z płatnikami.

Bardzo ważna staje się w tym miejscu zarówno kalkulacja kosztów, jak też rozliczenie wielopoziomowej marży pokrycia – bardzo częstym problemem polskich szpitali jest nie tyle wysoki koszt wykonywania procedur medycznych, co wysokie koszty struktury, utrzymania ruchu, finansowania itp.

Tego typu model potrafi pokazać, jakiego typu decyzje powinniśmy podejmować by lepiej zarządzać – które oddziały rozbudowywać, a które ograniczać, czy i ile inwestować np. w termomodernizację budynku, jak zarządzać stanami magazynowymi leków w aptece szpitalnej, ile i jak wysokich kontraktów z lekarzami możemy podpisać, jak je rozliczać itp.

Większość klasycznych systemów do zarządzania szpitalem nie posiada tak rozbudowanych modułów do budżetowania czy analiz jak Eureca. Obszary jej zastosowań są bardzo duże. Najważniejsze z nich to:

Część finansowa czyli analiza transakcji i obrotów kont, budżety poszczególnych oddziałów, klinik i całych szpitali oraz…

Część “Biała”: analiza stanów magazynowych aptek szpitalnych, analiza ewidencji ruchu chorych, analiza danych o pacjentach oczekujących na zabiegi itp.

Dzięki systemowi Eureca możliwe będzie osiągnięcie wielu korzyści, np.

1. Zgromadzenie w jednej bazie danych pochodzących z poszczególnych oddziałów oraz z systemów ewidencji ruchu chorych, obsługi apteki i magazynów, a także analizy z ewidencji badań przeprowadzanych w laboratoriach.

2. Skonsolidowanie budżetów poszczególnych oddziałów w jeden centralny budżet stanowiący źródło informacji o bieżącej sytuacji finansowej.