Firmy dystrybucyjne – lista Klientów

Najważniejsza dla firmy dystrybucyjnej jest kwestia oferowania odpowiednich towarów w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. A brak towaru, na który jest popyt może spowodować stratę klienta, a tym samym stratę przychodu.

Korzyści dla firm dystrybucyjnychzobacz wideo

Eureca oferuje kompletny zestaw funkcjonalności niezbędny do wykonywania dowolnych wielowymiarowych analiz oraz raportowania.

Dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności budżetowania, umożliwia także obsługę bardzo zaawansowanego planowania zatowarowania, planowania i rozliczania marż retrospektywnych i różnego typu innych elementów polityki handlowej, rozliczanie budżetów kosztowych poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych.

Daje możliwość zebrania wszystkich tych składowych planów i budżetów w jednym spójnym modelu controllingowym, w którym można przeanalizować np. wielopoziomowy rachunek marż pokrycia, koszty w układzie ABC, czy też zestaw definiowalnych indywidualnie raportów zarządczych i finansowych.

EURECA umożliwia m.in.:

  • planowanie zatowarowania
  • planowanie i rozliczanie marż retrospektywnych
  • rozliczanie budżetów kosztowych poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych.
  • analizować np. wielopoziomowy rachunek marż pokrycia, koszty w układzie ABC

Dzięki hurtowni danych system gromadzi w jednym miejscu dane z różnych systemów, a także przekształca dane o klientach, produktach i działaniach w użyteczną w zarządzaniu wiedzę. Ta wiedza umożliwia zarządzanie efektywnością firmy umożliwiając decydentom podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji. Tym samym zwiększa się konkurencyjność firmy, wzmacnia się lojalność klientów i odbiorców, co wpływa na zwiększenie rentowności całej firmy..

Cechy systemu Eureca istotne dla firm dystrybucyjnych.