Firmy produkcyjnelista Klientów

Co może dać EURECA Twojej Firmie? - zobacz wideo

Polecamy nagranie webinarium dla firm produkcyjnych, które na żywo oglądało 70 osób

“Controlling w firmach produkcyjnych – trzy kluczowe wyzwania biznesowe:”

  • Rentowność czyli wiarygodna informacja o zjadaczach zysku
  • Przewidywalność biznesu – jak połączyć budżet z prognozą i proaktywnie zarządzać wynikiem bieżącego miesiąca
  • Jedna wersja prawdy dla wszystkich menedżerów – spójna, zrozumiała i czytelna

Kontynuacją webinarium był cykl szkoleń dla firm produkcyjnych. Materiały z szkolenia są także dostępne: kliknij

Użytkownicy platformy EURECA są w stanie zwiększyć efektywność finansową swoich firm:

  • 1-2% kosztów można zaoszczędzić dzięki usprawnieniu budżetowania w firmie,
  • Do 50% niekontrolowanych przekroczeń budżetu kosztowego można uniknąć,
  • Do 5-10% dodatkowej sprzedaży może przynieść wdrożenie narzędzi controllingowych,
  • Do 1-5% oszczędności na kosztach handlowych daje usprawnienie planowania i rozliczenia bonusów dla odbiorców,
  • Do 30% kosztów wytworzenia  można zaoszczędzić na etapie planowania receptur i zarządzania przezbrojeniami linii produkcyjnych.

Do 10% oszczędności kosztów braków dała jednemu z Naszych Klientów możliwość ich analizy i identyfikacji przyczyn i to pomimo 3-krotnego wzrostu sprzedaży. U większości Naszych Klientów inwestycja w system EURECA zwróciła się w ciągu kilku miesięcy!

Studia wdrożeń w firmach produkcyjnych w Polsce

Producenci stają w obliczu rosnącej globalizacji, większej konkurencji oraz rosnących potrzeb klientów, które odzwierciedlają rosnące wymagania rynku. Dla zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku niezbędny jest szybki dostęp do posiadanych danych, możliwość szybkiego ich przetworzenia w informację oraz udostępnienia wewnątrz organizacji.

Przewagą konkurencyjną mogą być zatem stosowane w Firmie metody planowania oraz możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu. To wymaga jednak narzędzia, pozwalającego na szybkie korygowanie założonych w budżecie wielkości.

Złożoność obliczeniowa planów firm produkcyjnych wymaga jednak szybkiego przeliczania sporej ilości danych wejściowych, wyrażonych w jednostkach naturalnych (np. plan sprzedaży w sztukach, czy też temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza), na dane ilościowe.

Takie dane są użyteczne w zarządzaniu (np. zapotrzebowanie na poszczególne podzespoły, czy zapotrzebowanie na opał z uwzględnieniem kaloryczności węgla, sprawności energetycznej instalacji wytwarzających ciepło, strat na sieci itp.), a finalnie na dane finansowe, które zobaczymy w budżecie Firmy.

Najczęściej potrzebujemy takich informacji w kilku wersjach (np. scenariusz optymistyczny, pesymistyczny i oczekiwany), bądź też korygujemy wersje planu podczas roku budżetowego. Zwykle też taki budżet składa się z wielu składowych, zarządzanych przez poszczególnych kierowników.

EURECA powstała, aby wspomagać obsługę właśnie takich procesów – i od wielu lat radzi sobie z tym zadaniem.

Cechy systemu EURECA istotne dla firm produkcyjnych.

Pobierz ulotkę, aby poznać studia przypadków czterech różnych firm produkcyjnych