Firmy retail – lista Klientów

Ze względu na dużą zmienność otoczenia w jakim działają firmy retailowe oraz specyfikę zachowań klientów detalicznych, istotną rolę odgrywa tu bardzo szczegółowe planowanie zarówno sprzedaży jak i zakupów. 

Planując, firmy wykorzystują:

  • niestandardowe kalendarze np. tygodniowy z różnymi agregacjami np.; 4-5-4,
  • różne specyficzne przekroje (sezon, lokalizacja, typ sklepu, itp.)
  • różne dodatkowe atrybuty (np. daty otwarć, remontów, obecność konkurencji)

Kontrakty zakupowe podpisywane są często z dużym wyprzedzeniem, nawet do kilku miesięcy przed nowym rokiem budżetowym. Zarządzanie masą towarową ma bardzo duży wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Planowanie w branży retail to również połączenie różnych metod planistycznych: od góry (top-down) – z różnymi metodami rozkładu, od dołu (bottom-up), przyrostowe.

System Eureca posiada bardzo szeroką funkcjonalność z zakresu planowania, budżetowania i analiz. W branży retail może obejmować takie obszary jak:

  • budżetowanie przychodów i kosztów w ujęciu na dany sklep, brand czy region,
  • planowanie kanałów sprzedaży,
  • planowanie asortymentowe,
  • plan finansowy zatowarowania,
  • korporacyjna hurtownia danych,
  • raportowanie i analizy.

Poprzez gromadzenie danych z różnych ewidencji, danych planistycznych, a także danych rynkowych w centralnej bazie danych zwanej hurtownią danych, system Eureca może pełnić rolę rozwiązania Business Intelligence. Narzędzia do analiz typu tabele przestawne, raporty czy pulpity menedżerskie z możliwością wielowymiarowych analiz i zagłębiania się w szczegóły są niezwykle przydatne dla menedżerów różnego szczebla (controllerów, analityków, dyrektorów regionów czy kierowników sklepów).