Opinie Użytkowników systemu Eureca to najważniejsza ocena rozwiązania i kompetencji Controlling Systems

Wg raportu miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2010  pt.:„Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne Business Intelligence” system Eureca został uznany przez Użytkowników narzędzi controllingowych za najlepsze polskie rozwiązanie.

Również wg ostatniego raportu miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 04/2013, EURECA – to najlepiej oceniany system controllingowy w Polsce – Pełna treść raportu.

Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami
. Posiadamy rozbudowany dział obsługi klienta. Stosujemy wiele kanałów komunikacji: bezpośrednia linia telefoniczna hot-line czy internetowy serwis obsługi Użytkownika on-line. Corocznie organizujemy dwudniowy Zjazd Użytkowników systemu Eureca. Jako producent systemu możemy szybko reagować na nowe potrzeby Użytkowników.

Dlatego też ciągle rozwijamy nasz produkt i kompetencje z korzyścią dla obecnych i przyszłych Klientów. Dzięki takiemu podejściu do Klienta mamy wielu referencyjnych Użytkowników.

PSG_LIST_REFERENCYJNY – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Centrala Spółki