Budżetowanie jako narzędzie wspomagające realizację strategii w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Każdy Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w oparciu o budżet. Taka jest specyfika przedsiębiorstw z sektora publicznego. Jak można usprawnić ten proces i po co to robić?

PERSPEKTYWY WDRAŻANIA CONTROLLINGU

  1. Wdrażając budżetowanie warto pamiętać o kilku perspektywach:
    Budżet potrzebny jest na realizację celów rocznych, które wynikają z wieloletniej strategii organizacji. Bez budżetu nie jest możliwe wykonywanie żadnych zadań.
  2. Wszystkim w organizacji powinno zależeć na poprawie efektywności. Zwykle celów jest więcej niż możliwości ich finansowania. A zatem jeżeli lepiej będziemy planować i na bieżąco monitorować wydatkowanie budżetu, szukając szans i eliminując zagrożenia cała organizacja i społeczeństwo lokalne na tym zyskają.
  3. W sektorze publicznym przekroczenie budżetu wiąże się z konkretnymi konsekwencjami (aspekt kontroli zarządczej).

Pobierz ulotkę

Zapraszamy do bezpłatnego zamawiania nagrania webinarium pt.:

“Jak usprawnić controlling oraz zautomatyzować budżetowanie i raportowanie w ośrodkach sportu i rekreacji?” 

Zobacz zwiastun tego webinarium:

JAK WDROŻENIE NARZĘDZIA MOŻE POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ OSiR?

System informatyczny EURECA wspomaga organizacje zarówno na etapie przygotowania budżetu jak i jego realizacji. Warto zaangażować dyrekcję i kierownictwo w ten proces. Jeżeli dyrektor lub kierownik będzie uczestniczył w planowaniu budżetu swojego obiektu, działu, zadania powstanie bardziej wiarygodny budżet, z którym jego wykonawca będzie się identyfikował.

Po akceptacji budżetu rozpoczynamy kolejny rok. Ambitne cele wymagają ciągłego zaangażowania wielu osób i muszą być realizowane w określonych ramach budżetowych. Menedżerowie, bo tak możemy wówczas określić nasze kierownictwo, potrzebują konkretnych informacji o limitach budżetowych i poniesionych kosztach. Tylko wówczas będą mogli zarządzać swoimi obiektami, działami czy projektami. Rzeczywistość jednak jest taka, że dane o wykonaniu gromadzone są w systemach finansowo-księgowych (do których dostęp ma głównie księgowość), niekoniecznie w formie informacji czytelnej dla kierownictwa „niefinansowego”.

Użytkownicy systemu Eureca:

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Studium przypadku – MOSiR “Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. pobierz 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą proszę wypełnić poniższy formularz