Firmy świadczące usługi profesjonalne

Sektor usług profesjonalnych takich jak: Np. doradztwo personalne, usługi prawne świadczone podmiotom gospodarczym, usługi budowlane, instalacyjne, geodezyjne itp. charakteryzuje się tym, iż w wielu wypadkach obsługa klientów ma charakter projektowy. Koszty i przychody tego typu firm są bardzo często rozbijane na poszczególne projekty, tak więc dokładna analiza tego typu procesów ma niezwykle istotne znaczenie dla oceny rentowności poszczególnych przedsięwzięć oraz dla całego wyniku firmy.

Dość często projekty realizowane są zarówno przez naszych własnych pracowników i zasoby rzeczowe, jak też z udziałem podwykonawców i podnajętych zasobów. Ważne w takiej sytuacji jest odpowiednie rozliczenie kontraktów, by móc w przyszłości podejmować decyzje, np. które zasoby warto mieć u siebie i rozbudowywać, a które warto podnająć (bo są np. na tyle drogie i rzadko stosowane, że nie ma sensu ich utrzymywać). Tego typu decyzje potrafią bardzo mocno wpłynąć na rentowność realizowanych przez nas zleceń.

Cechy systemu Eureca, które nasi klienci z firm usługowych uważają za najważniejsze.

Bardzo ważna jest także integracja systemu Eureca  z istniejącymi narzędziami rejestrującymi postęp prac oraz czas pracy. To od controllera wychodzą informacje o np. niebezpiecznie zmniejszającej się rentowności kontraktu, czy też większej od zakładanej jego pracochłonności. Ważne jest, by w takiej sytuacji wymiana informacji pomiędzy managerem projektu a controllerem następowała możliwie jak najszybciej – tym bardziej, że zwykle managerowie pracują w sporym oddaleniu geograficznym od controllerów. Wykorzystanie przez nas technologii internetowej potrafi bardzo mocno skrócić i uprościć obieg informacji w takiej sytuacji