Arizona Portland Cement Corporation

Arizona Portland Cement Corporation (fabryka cementu)

Region: USA

Rozbieżności: 50,000 $

Ryzyko: Strata pieniędzy

W roku 2006 firma była zmuszona zapłacić 300 tysięcy $ kary by załagodzić sprawę emisji zanieczyszczeń powietrza, brak raportów z testów i niewykonanie instalacji urządzeń monitorujących temperaturę.

W styczniu EPA ukarała firmę Arizona Portland grzywną wysokości 350 tysięcy $ za plan rozwoju, który znacząco zwiększyłby emisję zanieczyszczeń pyłowych. Fabryce nakazano zredukować oczekiwaną emisję zanieczyszczeń o 80 tysięcy funtów poprzez dodanie do planu rozwoju wartego 6,7 miliona dolarów systemu kontroli zanieczyszczeń.

Mimo iż EPA nadal wymienia firmę Arizona Portland Cement jako jedno z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń to nigdy nie doszło do fizycznego skażenia środowiska. Cała sytuacja została spowodowana przez błąd w obliczeniach – poinformował Steve Regis, vice prezes działu inżynierii w CalPortland, spółce-matce  Arizona Portland Cement Corporation.

“Jeden z naszych konsultantów miał błąd w swoim arkuszu kalkulacyjnym a my liczyliśmy emisję zanieczyszczeń korzystając z jego danych. Przestrzegamy norm. Zawsze przestrzegamy norm” oznajmił Steve Regis.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/