Biuro Powiernika hrabstwa Knox

Biuro Powiernika hrabstwa Knox

Region: USA

Rozbieżności: 6,000,000 $

Ryzyko: Dodatkowe koszty audytu

Przyczyna problemu: Błędny odnośnik

Pod koniec października audytor odkrył błąd w księgowości na kwotę 6 milionów $. Przedstawiciele firmy KPMG, która zajmowała się audytem oznajmili również, że Biuru Powiernika zajęło zbyt długo, bo aż 4 tygodnie zebranie, informacji niezbędnych do przedstawienia w zestawieniach finansów hrabstwa i były one „znacząco rozbieżne z bilansem”.

Powiernik hrabstwa Knox John Duncan III początkowo twierdził, że błąd ten był spowodowany problemem z oprogramowaniem. Później zmienił stanowisko oznajmiając, że zawinił tu człowiek i że była to tylko „zwykła pomyłka”.

Powiernik oświadczył, że w raporcie wysłanym z jego biura do firmy KPMG zabrakło jednej pozycji (jednego konta), co zmieniło wartość sprawozdania finansowego. Całkowita kwota wynikająca ze sprawozdania, którą Biuro hrabstwa powinno przedstawić wynosiła 128,9 miliona $, a w raporcie wysłanym do audytora figurowała kwota 122,7 miliona $. Błąd ten zaistniał, ponieważ odnośnik do jednego z kont księgowych nie został poprawnie zdefiniowany w arkuszu kalkulacyjnym.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/