SD1 (Dystrykt sanitarny #1, Oczyszczalnia Ścieków Kentucky)

SD1 (Dystrykt sanitarny #1, Oczyszczalnia Ścieków Kentucky)

Region: USA

Ryzyko: Przeszacowanie kosztów

Przyczyna błędu: Zły wzór

W trakcie procesu kontroli, audytorzy zauważyli poszczególne przypadki błędów księgowych, wyraźnych rozbieżności kontroli księgowej i nadzoru. Poszczególne przypadki w rezultacie spowodowały alokowanie kosztów zatrudnienia dla projektów w arkuszu kalkulacyjnym, znaczące wpisy księgowe tworzone bez właściwej rewizji i dokumentacji i błędy w modelu ustalania stawek.

Pracownicy SD1 wyliczyli koszty zatrudnienia ponoszone dla poszczególnych projektów używając arkusza kalkulacyjnego zawierającego wzór, który mnożył godziny przez zadane stawki. Wzór został błędnie przygotowany w wyniku czego w 151 projektach zostały naliczone dodatkowe koszty zatrudnienia. Porażka SD1 w rozpoznaniu tak znaczącego błędu w alokacji kosztów zatrudnienia stawia pod znakiem zapytania jakość i częstość przeglądów i nadzoru księgowego.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/