AstraZeneca

AstraZeneca

Region: EU

Ryzyko: Spadek akcji firmy o 0,4%

Przyczyna problemu: Poufne dane ujawnione w arkuszu

Drugi co do wielkości brytyjski producent leków AstraZeneca (AZN.L) był zmuszony do powtórzenia wyliczeń prognozy śródrocznej i rocznej za 2011, gdy okazało się, że przypadkowo zostały wysłane do zewnętrznej firmy analitycznej poufne dane firmowe. Brytyjsko-szwedzka firma określiła te dane jako „nieaktualne informacje planistyczne”, które nie reprezentowały prognoz ani na pełen rok 2011 ani na przyszłe okresy.

Przedstawiciele AstraZeneca poinformowali, że błędne dane wyciekły w trakcie rutynowej procedury podsumowania zebranych danych.

“Poufne dane firmowe zostały nieumyślnie osadzone w szablonie arkusza kalkulacyjnego wysłanego do zewnętrznych analityków wspierających naszą firmę.” – tak brzmi ich oficjalne oświadczenie.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/