Korporacja Georgia Gulf (przemysł chemiczny)

Korporacja Georgia Gulf (przemysł chemiczny)

Region: USA

Rozbieżność: 36,400,000 $

Ryzyko: Oczekiwany zbyt wysoki przychód

Przyczyna problemu: Ręczny wpis danych

W roku 2010 zatrudniliśmy zewnętrzną firmę zajmującą się doradztwem podatkowym w celu wsparcia nas przy sporządzaniu deklaracji zwrotu podatku federalnego za rok 2009. W trakcie przygotowywania deklaracji, przy pomocy naszych doradców podatkowych, zidentyfikowaliśmy pewne problemy, które skłoniły do re-ewaluacji wniosku o znaczące zapotrzebowanie IRC w nawiązaniu do działań restrukturyzujących finanse w roku 2009. Konsekwentnie badając problem doszliśmy do wniosku, że popełniono błąd przy ręcznym wpisie danych do arkusza kalkulacyjnego używanego przy obliczaniu podatku nawiązującego do efektu obciążenia podatkowego z restrukturyzacji finansów roku 2009 i z tego to powodu wnioski IRC były błędne. W rezultacie wielkość zwrotu podatków z CODI, którą oszacowaliśmy na rok 2009 została pomniejszona. Ten błąd spowodował, że uzyskaliśmy zwrot podatku mniejszy o 36,4 miliona $ a nasz przychód został przeszacowany o te 36,4 miliona $ do 31 grudnia 2009. Ta korekta nie miała wpływu na naszą płynność w płatności podatków za rok 2009 ani za lata wcześniejsze.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/