Wydział ds. elektryczności miasta Belmont

Wydział ds. elektryczności miasta Belmont

Region: USA

Ryzyko: Niedoszacowanie kosztów

Przyczyna problemu: Ręczny wpis danych

Dyrektor miejskiego wydziału ds. elektryczności został oskarżony o poważne błędy w zarządzaniu i ukrywanie informacji z powodu ponad 20% wzrostu planowanych kosztów inwestycji w 115 kV podstację przesyłową, o której to budowę wydział miejski długo zabiegał.

W oficjalnym oświadczeniu – nawiązując do „Ostatni wzrost kosztów budowy podstacji” –wysłanym po spotkaniu zespołu doradczego, ale przed spotkaniem z ugrupowaniem niezależnym, dyrektor Richardson ujawnił, że ze względu na nieoczekiwany wzrost kosztów wartości inwestycji sięgnie nowego pułapu 47 milionów $. Będzie to wzrost o 9 milionów $ w stosunku do długo negocjowanej kwoty 38 milionów $, którą to wydział miejski zaakceptował w czerwcu.

Jako wyjaśnienie do konieczności akceptacji błędnego oszacowania członek zespołu doradczego Ralph Jones poinformował, że błąd wykryto już po akceptacji i upublicznieniu kwoty 38 milionów $ jako kosztów inwestycji. “To pokazuje, że wydział miejski ds. elektryczności zawiódł w kwestii kontroli jakości”. Według Jonesa powinna być stosowana standardowa procedura do weryfikowania arkuszy kalkulacyjnych, aby uniknąć tego typu błędów w obliczeniach.

Źródło wygasło.
Informacja znajdywała się w serwisie: https://www.eusprig.org/